Chính sách bảo hành

Ngày đăng: Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2017

Bao test 1 tuần 1 đổi 1, Bảo hành mặc định 3 tháng, mở rộng 1 năm. Hết bảo hành vẫn được hổ trợ khách cứ yên tâm.