Toshiba Z930

Image

Liên hệ

Toshiba Z930

Cpu core i5

Ram 4 gb

ssd msata 128gb

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG