Dell utrabook 6430U

Image

Liên hệ

Dell utrabook 6430U

/ i5 / 4gb

/ ssd 128gb /

14" / máy zin đẹp keng

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG