Dell E5440 Car rời

Image

Giá gốc:7,300,000đ
Giảm còn: 6,600,000đ

Cpu core i5 th4

Ram 8Gb DDR3L bus 1600

SSD 128 GB

2 card màn hình onboad + NVIDIA Geforce 2GB

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG