CPU: Dell E6510 - core i7 - 720Qm

Image

Liên hệ

CPU: Dell E6510 - core i7 - 720Qm
Ram: 4 GB
HDD: 250 Gb
Màn hình 15.6"

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG